Kanaltätning viktigt för en säker eldstad

Att ha en öppen spis, kamin eller kakelugn förhöjer trevnaden i hemmet och är dessutom betydelsefullt för ventilation och värmeekonomi i bostaden. För att få en fullgod ventilation och en säker eldning i eldstaden är det viktigt att rök- och ventilationskanalerna i skorstenarna är täta. I skorstenar som har några år på nacken kan sprickor och otätheter bildas mellan kanalerna i skorstenen.

Att kanalerna i skorstenen är otäta går att upptäcka t.ex. genom röklukt i angränsande rum eller genom synlig rök på andra ställen än från skorstenen. Om kanalerna läcker blir draget genom skorstenen inte lika effektivt vilket påverkar ventilationen. Rökgaser är hälsofarliga om de läcker ut på fel ställe och kan dessutom utgöra en brandfara. Då otäta kanaler upptäcks vid t.ex. en sotarkontroll kan eldstaden beläggas med eldningsförbud tills otätheterna är åtgärdade.

Otäta kanaler går dock ofta att åtgärda genom en enkel och smidig metod, s.k. glidgjutning. Det innebär att en keramisk massa appliceras på insidan av kanalväggen och ger en slät inneryta som effektivt tätar sprickor och åtgärdar ojämnheter. En jämnare innervägg i kanalen gör också att sotpartiklar har svårare att fästa på kanalväggen.

Genom kanaltätning med godkänd keramisk massa för tillämpning i skorstenar kan man njuta av eldstaden i bostaden. En kanaltätning går snabbt och resultatet garanteras under hela tio års tid framåt.