Kompressorer

Kompressorer kan behövas av olika anledningar http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/ och fungera på väldigt olika sätt. Det kan vara till en privatpersons fastighet eller till ett företag.

Oavsett vad funktionen är kommer det finnas någon som passar till syftet. Företaget som säljer dessa har lång erfarenhet och kan enkelt hjälpa till att hitta både rätt typ och storlek som passar för syftet. Klicka er in och upptäck just den kompressor som passar er.

Oljesmorda skruvkompressorer finns
De kompressorer som finns på marknaden är tillverkade för att ha en riktigt lång livslängd och dessutom använda sig av minimalt slitage. Som ett extra plus är den extremt tystgående och på så vis kommer den inte att störa någon då den ska ladda sig själv med tryckluft.

Den kan därför användas till exempel i ett garage eller annat utrymmer utan att störa omgivningen vilket är riktigt bra.

Kompressorer för hemmabruk
Kompressorer kan vara för hemmabruk eller för en större fastighet. Det passar bra också för vatten och liknande. Oavsett vad anledningen till en kompressor är så finns det många olika. Storlekarna varierar utifrån vilken typ av användningsområde som de ska fungera till.

Det fungerar till större lokaler där det behövs betydligt större kapacitet. Det finns allt från en väldigt liten till en väldigt stor kompressormodell. Vilken passar er?

Sälja hus i Uppsala

Det kan vara en stor milstolpe i livet att köpa eller sälja hus. Många aspekter att ta hänsyn till, och ny på marknaden kan det bli lite övermäktigt med all information som ska tas in. Genom att anlita en mäklare i Uppsala kan man istället tryggt få hjälp med att köpa eller sälja sitt hus.

Lokalkännedom
Med inriktning på lokal del kan mäklare i Uppsala erbjuda ett mer personligt engagemang för att som kund få den bästa möjliga hjälp att finna eller sälja bostad. Med en marknad som förändras snabbt, är mäklarna i Uppsala flexibla och rörliga för att kunna ha kunden i fokus och uppnå dess mål.

Samarbete
Det är en stor investering i att köpa eller sälja en bostad. Tillsammans med en mäklare som har den rätta kompetensen och erfarenhet av området, kan man skapa en idé och förverkliga den. Med deras kunskap om hur det aktuella läget ser ut lokalt, och deras priser kan man vara lugn med att allt går till som det ska.

Rostfritt stål

Vad är egentligen rostfritt stål och vad består det av?

Rostfritt stål har en så kallad passiverad legering vilket gör att korrosionsprocessen saktar ner. Stålet har ett krom (Cr) innehåll på minst 12% som i kombination med syre oxiderar och bildar ett tunt lager av kromoxid som lägger sig som en skyddande hinna ovanpå stålet, vilket du kan läsa mer om på Gspprod.se. Sedan finns det olika tillsatsämnen som ger stålen olika egenskaper, men det gemensamma för alla är att de i grunden består av järn (Fe) och har krom som ett av sina tillsatsämnen.

Kemin
Det man vill förhindra med ett rostfritt stål är att korrosion av järnet uppstår. Korrosionen i sig har att göra med de molekylära egenskaperna hos stålet. Järnmalm består av järnoxid (Fe2 O3) vilket med hjälp av tillförandet av kol (C) ger en ren järnprodukt (2Fe).

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO2

Dock är det rena järnet på molekylär nivå betydligt mer instabilt vilket gör att det lätt reagerar med syre (O) då det vill återgå till sitt mer stabila oxiderade stadium.

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

För att korrosion ska uppstå behöver två reaktioner ske, oxidation och reduktion. Detta innebär att elektroner avges från ett ämne (oxidation) för att sedan tas upp av ett annat (reduktion).

Olika stål
Stål är i huvudsak järn (Fe) med kol som tillsatsämne, och utöver detta kan ges andra tillsatsämnen och därmed även olika egenskaper.

Ett kolstål har fördelen att det är plastiskt och även om det är förhållandevis mjukt i grunden kan det härdas och göras väldigt hårt och starkt. Kolstål är dock inte rostfritt.

De olika rostfria stålen är:

Ferritiska stål – Har ungefär samma egenskaper som kolstål, men har mycket bättre korrosionsegenskaper
Austenitiska stål – Har ett stort temperaturbearbetningsspann och bibehåller sin seghet även i låga temperaturer. Kan kallbearbetas.
Duplexa stål – En blandning av austenitiskt- och ferritiskt stål.
Martensitiska stål – Har hög hållfasthet och hög korrosionsresistans.

Kanaltätning viktigt för en säker eldstad

Att ha en öppen spis, kamin eller kakelugn förhöjer trevnaden i hemmet och är dessutom betydelsefullt för ventilation och värmeekonomi i bostaden. För att få en fullgod ventilation och en säker eldning i eldstaden är det viktigt att rök- och ventilationskanalerna i skorstenarna är täta. I skorstenar som har några år på nacken kan sprickor och otätheter bildas mellan kanalerna i skorstenen.

Att kanalerna i skorstenen är otäta går att upptäcka t.ex. genom röklukt i angränsande rum eller genom synlig rök på andra ställen än från skorstenen. Om kanalerna läcker blir draget genom skorstenen inte lika effektivt vilket påverkar ventilationen. Rökgaser är hälsofarliga om de läcker ut på fel ställe och kan dessutom utgöra en brandfara. Då otäta kanaler upptäcks vid t.ex. en sotarkontroll kan eldstaden beläggas med eldningsförbud tills otätheterna är åtgärdade.

Otäta kanaler går dock ofta att åtgärda genom en enkel och smidig metod, s.k. glidgjutning. Det innebär att en keramisk massa appliceras på insidan av kanalväggen och ger en slät inneryta som effektivt tätar sprickor och åtgärdar ojämnheter. En jämnare innervägg i kanalen gör också att sotpartiklar har svårare att fästa på kanalväggen.

Genom kanaltätning med godkänd keramisk massa för tillämpning i skorstenar kan man njuta av eldstaden i bostaden. En kanaltätning går snabbt och resultatet garanteras under hela tio års tid framåt.